độ ẩm không khí

Fontus - Biến không khí thành nước sạch

Fontus - Biến không khí thành nước sạch

VTV.vn - Thiết bị Fontus chạy bằng năng lượng mặt trời, có khả năng hút hơi ẩm trong không khí, cô đặc và tạo thành nước.