TV& VIDEO

đồ án tốt nghiệp

Những quan niệm giáo dục tiên tiên ở quốc gia phát triển

Những quan niệm giáo dục tiên tiên ở quốc gia phát triển

Học phải đi đôi với hành, những đồ án tốt nghiệp phải có tính ứng dụng cao đối với các doanh nghiệp, chính là cách nghĩ tiên tiến trong việc làm giáo dục ở một quốc gia phát triển như Phần Lan.