TV& VIDEO

dỡ bỏ cảnh báo khủng bố

Đức dỡ bỏ cảnh báo khủng bố

Đức dỡ bỏ cảnh báo khủng bố

VTV.vn - Ngày 01/01, cảnh sát Đức đã dỡ bỏ cảnh báo khủng bố ở thành phố Munich, thủ phủ bang Bayern, miền Nam nước này.