TV& VIDEO

đổ bộ mặt trăng

Nhật Bản lên kế hoạch đổ bộ mặt trăng

Nhật Bản lên kế hoạch đổ bộ mặt trăng

VTV.vn - Nhật Bản đang lên kế hoạch thực hiện mục tiêu đổ bộ mặt trăng lần đầu tiên.