TV& VIDEO

đổ bỏ nông sản

Trà Vinh: Hàng tấn nông sản bị đổ bỏ vì thiếu đường kết nối

Trà Vinh: Hàng tấn nông sản bị đổ bỏ vì thiếu đường kết nối

VTV.vn - Đường sá di chuyển phức tạp, khó khăn, thương lái ép giá khiến nhiều hộ dân tại huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh phải đổ bỏ hàng tấn nông sản.