TV& VIDEO

đò Châu Đốc

TP. HCM: Đò Châu Đốc quá tải ngày Tết

TP. HCM: Đò Châu Đốc quá tải ngày Tết

(VTV.vn) - Trong những ngày nghỉ Tết, hàng ngàn du khách đã đổ về chùa Phước Long, TP. HCM khiến cho đò Châu Đốc - con đường duy nhất đi sang chùa bị quá tải.