TV& VIDEO

đồ chơi Trung Quốc

Khánh Hòa khuyến cáo đồ chơi độc hại

Khánh Hòa khuyến cáo đồ chơi độc hại

VTV.vn - Hiện nay, trên thị trường xuất hiện một số loại đồ chơi trẻ em chứa chất độc hại, trong đó nổi bật là đồ chơi trẻ em biết kể chuyện và miếng dán hoạt hình sticker.