đô đốc

Tập trận Hải quân đa quốc gia tại Hawaii

Tập trận Hải quân đa quốc gia tại Hawaii

Cuộc tập trận hải quân đa quốc gia mang tên "Tập trận Vành đai Thái Bình Dương" RIMPAC 2014 đã khai mạc tại Hawaii, Mỹ.