TV& VIDEO

độ đường

Bạn đồng hành 'đa di năng' trong các chuyến đi 'bụi'

Bạn đồng hành 'đa di năng' trong các chuyến đi 'bụi'

 Đã chuẩn bị kỹ càng nhưng vẫn bị thiếu đồ hay gặp thời tiết thất thường, hãy thử vận dụng những kinh nghiệm nhỏ sau đây để chuyến đi thành công.