TV& VIDEO

độ kinh đông

Động đất 4,3 độ richter tại Sơn La

Động đất 4,3 độ richter tại Sơn La

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý địa cầu cho biết, hồi 19h14'57" ngày 19/7 đã xảy ra một trận động đất 4,3 độ richter tại khu vực huyện Mường La, tỉnh Sơn La.