TV& VIDEO

đỏ lửa

Bình Định: Gần 13.500 suất quà Tết cho người dân vùng lũ

Bình Định: Gần 13.500 suất quà Tết cho người dân vùng lũ

Đã có gần 13.500 suất quà Tết được trao cho người dân vùng lũ Bình Định.