đỏ lửa

Bình Định: Gần 13.500 suất quà Tết cho người dân vùng lũ

Bình Định: Gần 13.500 suất quà Tết cho người dân vùng lũ

Đã có gần 13.500 suất quà Tết được trao cho người dân vùng lũ Bình Định.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive