TV& VIDEO

độ nghiêng

Cây thông Noel bằng... kim loại phế thải

Cây thông Noel bằng... kim loại phế thải

 Các nhà sản xuất ô tô Nhật Bản vừa cho ra mắt một cây thông làm từ kim loại phế thải của những chiếc ô tô bị phá hủy trong thảm họa động đất sóng thần năm 2011.