TV& VIDEO

độ nhạy

iPad Mini – máy tính bảng có màn hình nhạy nhất

iPad Mini – máy tính bảng có màn hình nhạy nhất

 Theo kết quả nghiên cứu từ Agawi, phiên bản iPad Mini là chiếc máy tính bảng có màn hình cảm ứng nhạy nhất.