TV& VIDEO

đo sóng

Cải thiện giấc ngủ bằng mặt nạ... điện tử

Cải thiện giấc ngủ bằng mặt nạ... điện tử

 Một công ty của Ba Lan đang phát triển loại mặt nạ ngủ thông minh, có thể can thiệp và tối ưu hóa chất lượng giấc ngủ bằng cách sử dụng các cảm biến và phần mềm trên điện thoại thông minh.