TV& VIDEO

đỗ thủ khoa

Cảm thương hoàn cảnh cô thủ khoa mồ côi cha mẹ

Cảm thương hoàn cảnh cô thủ khoa mồ côi cha mẹ

Niềm vui đỗ thủ khoa chưa được bao lâu thì nỗi lo không có tiền theo học ập đến với cô bé mồ côi cha mẹ Nguyễn Thị Thùy, xã Minh Tân, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng.