TV& VIDEO

đổ trụ điện

Đường dây điện “tử thần” giữa khu dân cư tại Ninh Thuận

Đường dây điện “tử thần” giữa khu dân cư tại Ninh Thuận

VTV.vn - Đường dây “tử thần” là cách người dân tại xã Phước Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận nói về đường dây điện ở địa phương này.