TV& VIDEO

Doãn Minh Đăng

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn nói về câu chuyện "về hay ở" của du học sinh Việt Nam

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn nói về câu chuyện "về hay ở" của du học sinh Việt Nam

VTV.vn - Chương trình Vấn đề hôm nay đã mời ông Nguyễn Đắc Vinh - Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn để cùng bàn về câu chuyện “về hay ở” của các du học sinh Việt Nam.