TV& VIDEO

Đoàn thanh niên kiều bào

Đoàn thanh niên kiều bào dâng hương tại Thành cổ Quảng Trị

Đoàn thanh niên kiều bào dâng hương tại Thành cổ Quảng Trị

VTV.vn - Ngày 17/7, Đoàn thanh niên, sinh viên kiều bào đã đến viếng, dâng hương dâng hoa tại khu di tích lịch sử đặc biệt Thành cổ Quảng Trị.