TV& VIDEO

Đoàn Văn Vươn

Nghị lực làm giàu của người đàn ông từng lầm lỡ

Nghị lực làm giàu của người đàn ông từng lầm lỡ

VTV.vn - Trở lại quê hương làm lại từ đầu ở tuổi ngoài 50, ông Đoàn Văn Vươn đã tạo ra một thương hiệu nông sản mới - vịt biển Đoàn Văn Vươn tại Hải Phòng.