TV& VIDEO

đoàn viên thanh niên tham gia

97 khu vui chơi trẻ em Thái Nguyên được công nhận Công trình thanh niên cấp tỉnh

97 khu vui chơi trẻ em Thái Nguyên được công nhận Công trình thanh niên cấp tỉnh

VTV.vn - 97 khu vui chơi cho trẻ em ở tỉnh Thái Nguyên đã được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh công nhận và trao quyết định là Công trình thanh niên cấp tỉnh.