TV& VIDEO

doanh nghiệp bán hàng đa cấp

Hà Nội chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của 16 DN

Hà Nội chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của 16 DN

VTV.vn - Sở Công Thương Hà Nội vừa công bố danh sách 16 doanh nghiệp bán hàng đa cấp hoạt động trên địa bàn thành phố đã hết hiệu lực giấy phép từ ngày 1/1/2015.