TV& VIDEO

doanh nghiệp bán lẻ trong nước

DN trong nước hướng về thị trường nông thôn

DN trong nước hướng về thị trường nông thôn

VTV.vn - Trước sức ép cạnh tranh gay gắt từ những “đại gia” bán lẻ nước ngoài, các doanh nghiệp bán lẻ trong nước đang chuyển hướng về thị trường nông thôn.