TV& VIDEO

doanh nghiệp CNTT hàng đầu

40 doanh nghiệp CNTT hàng đầu Việt Nam

40 doanh nghiệp CNTT hàng đầu Việt Nam

VTV.vn - 40 doanh nghiệp này có tổng doanh thu hơn 14.300 tỷ đồng, chiếm 1/4 doanh thu toàn ngành phần mềm và nội dung số, giải quyết hơn 23.000 việc làm.