TV& VIDEO

doanh nghiệp Cuba

Sản phẩm nào đang có cơ hội xuất khẩu vào Cuba?

Sản phẩm nào đang có cơ hội xuất khẩu vào Cuba?

VTV.vn -Thực phẩm, thuốc trừ sâu, phân bón, nhựa, xăm lốp xe ô tô, các máy móc nông nghiệp... là những sản phẩm mà Cuba đang có nhu cầu nhập khẩu lớn.