TV& VIDEO

doanh nghiệp đa cấp

Tiếp tục rút giấy phép hoạt động của 4 doanh nghiệp đa cấp

Tiếp tục rút giấy phép hoạt động của 4 doanh nghiệp đa cấp

VTV.vn - Cục Quản lý Cạnh tranh (Bộ Công Thương) thông báo, đã có thêm 4 công ty bán hàng đa cấp bị chấm dứt hoạt động.