doanh nghiệp đầu mối

Hiệu quả bước đầu từ cắt giảm điều kiện kinh doanh

Hiệu quả bước đầu từ cắt giảm điều kiện kinh doanh

VTV.vn - Chủ trương cải thiện môi trường kinh doanh của Chính phủ đã phần nào có kết quả bước đầu, ít nhiều mang lại lợi ích cho cộng đồng doanh nghiệp.