TV& VIDEO

doanh nghiệp gây ô nhiễm

Trung Quốc phát động chiến dịch giám sát môi trường lớn nhất

Trung Quốc phát động chiến dịch giám sát môi trường lớn nhất

VTV.vn - Bộ Bảo vệ Môi trường Trung Quốc sẽ phát động chiến dịch giám sát môi trường cấp quốc gia lớn nhất trong lịch sử.