TV& VIDEO

doanh nghiệp hoạt động

Thu hút đầu tư vào nông nghiệp bằng cơ chế

Thu hút đầu tư vào nông nghiệp bằng cơ chế

VTV.vn - Làm thế nào để tạo bước đột phá trong thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp đang là bài toán cần lời giải vào lúc này.