TV& VIDEO

doanh nghiệp hoạt động

Cả nước có thêm hơn 18.000 doanh nghiệp thành lập mới

Cả nước có thêm hơn 18.000 doanh nghiệp thành lập mới

VTV.vn - Tính chung 2 tháng đầu năm, cả nước có 18.703 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới.