doanh nghiệp hoạt động

Đăng ký kinh doanh cởi mở, hậu kiểm thế nào?

Đăng ký kinh doanh cởi mở, hậu kiểm thế nào?

VTV.vn - Phương thức quản lý phải thay đổi thế nào đang là vấn đề đặt ra để thực hiện tốt công tác hậu kiểm sau khi doanh nghiệp đi vào hoạt động.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive