TV& VIDEO

doanh nghiệp mới

Sinochem và ChemChina khởi động thương vụ sáp nhập 120 tỷ USD

Sinochem và ChemChina khởi động thương vụ sáp nhập 120 tỷ USD

VTV.vn - Thương vụ sáp nhập có giá trị hơn 120 tỷ USD. Doanh nghiệp mới sẽ đóng vai trò chủ chốt trong lĩnh vực hóa chất, phân bón và dầu mỏ Trung Quốc với doanh thu 100 tỷ USD.