TV& VIDEO

doanh nghiệp nhập khẩu ô tô

DN nhập khẩu ô tô có cần sở hữu cơ sở bảo hành, bảo dưỡng?

DN nhập khẩu ô tô có cần sở hữu cơ sở bảo hành, bảo dưỡng?

VTV.vn - Theo Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam, nhà nhập khẩu ô tô có thể ủy quyền các trạm dịch vụ chính hãng thay vì phải sở hữu tối thiểu một cơ sở bảo dưỡng, bảo hành.