TV& VIDEO

doanh nghiệp nhập khẩu xăng dầu

"Không có chuyện các Bộ đổ lỗi cho nhau về thuế nhập khẩu xăng dầu"

"Không có chuyện các Bộ đổ lỗi cho nhau về thuế nhập khẩu xăng dầu"

VTV.vn - Sáng 26/3, báo cáo Chính phủ về thuế nhập khẩu xăng dầu, Bộ trưởng Tài chính đã khẳng định, không có chuyện Bộ Tài chính - Bộ Công Thương đổ lỗi cho nhau.