TV& VIDEO

doanh nghiệp nội

Thị trường NGK: Khi 1 doanh nghiệp nội cạnh tranh các doanh nghiệp ngoại

Thị trường NGK: Khi 1 doanh nghiệp nội cạnh tranh các doanh nghiệp ngoại

Thị trường NGK sau thời gian phát triển nóng đã dần đi vào ổn định, tuy nhiên đa phần các DN nội đã “rơi rụng” giữa đường bởi tiềm lực tài chính hạn hẹp và công nghệ yếu kém.