TV& VIDEO

doanh nghiệp sáp nhập

Các nhà in tài chính được lợi lớn nhờ làn sóng M&A

Các nhà in tài chính được lợi lớn nhờ làn sóng M&A

VTV.vn - Các thương vụ mua bán và sáp nhập không chỉ mang lại lợi ích cho những bên tham gia, mà còn cho cả những người in các loại tài liệu cần thiết để hoàn thành thủ tục.