TV& VIDEO

doanh nghiệp vay

Gần 212.000 tỷ đồng vốn giá rẻ dành cho doanh nghiệp vay

Gần 212.000 tỷ đồng vốn giá rẻ dành cho doanh nghiệp vay

VTV.vn - Gần 20 ngân hàng vừa ký cam kết cho doanh nghiệp tại TP.HCM vay ưu đãi trị giá tổng cộng gần 212.000 tỷ đồng trong chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp TP.HCM.