TV& VIDEO

doanh nghiệp vừa

Cần cơ chế ràng buộc trách nhiệm nhà khoa học vào sản xuất nông nghiệp

Cần cơ chế ràng buộc trách nhiệm nhà khoa học vào sản xuất nông nghiệp

VTV.vn - Bên cạnh chính sách hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng khoa học và công nghệ vào nông nghiệp, rất cần có cơ chế ràng buộc trách nhiệm của các nhà khoa học.