TV& VIDEO

doanh thu Apple giảm

iPhone bán chậm, doanh thu Apple giảm

iPhone bán chậm, doanh thu Apple giảm

VTV.vn - Apple vừa đưa ra báo cáo tài chính cho quý III của năm tài chính 2016 với doanh thu 42,4 tỷ USD, giảm 14,5% so với cùng kỳ năm ngoái.