TV& VIDEO

doanh thu game online

2014: Quảng cáo trên thiết bị di động tăng 64% doanh thu

2014: Quảng cáo trên thiết bị di động tăng 64% doanh thu

VTV.vn - Doanh thu từ thị trường quảng cáo trên các thiết bị di động toàn cầu năm 2014 đã tăng lên 31,9 USD.