doanh thu quảng cáo

Bài học từ quảng cáo thiếu tính nhạy cảm

Bài học từ quảng cáo thiếu tính nhạy cảm

VTV.vn - Đến năm 2020, doanh thu quảng cáo sẽ tăng gấp 3 lần. Thị trường béo bở, đòi hỏi sức sáng tạo lớn nhưng ranh giới giữa sự sáng tạo và gây lố, gây tranh cãi rất mong manh.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive