TV& VIDEO

doanh thu quảng cáo

Bài học từ quảng cáo thiếu tính nhạy cảm

Bài học từ quảng cáo thiếu tính nhạy cảm

VTV.vn - Đến năm 2020, doanh thu quảng cáo sẽ tăng gấp 3 lần. Thị trường béo bở, đòi hỏi sức sáng tạo lớn nhưng ranh giới giữa sự sáng tạo và gây lố, gây tranh cãi rất mong manh.