TV& VIDEO

doanh thu quảng cáo

Thương mại xuyên biên giới: Thách thức về quản lý thuế

Thương mại xuyên biên giới: Thách thức về quản lý thuế

VTV.vn - Hiện nay, số tiền thu thuế từ các doanh nghiệp thương mại xuyên biên giới là rất thấp.