TV& VIDEO

độc huyền

Tìm hiểu tác phẩm Người lái đò sông Đà - Nguyễn Tuân

Tìm hiểu tác phẩm Người lái đò sông Đà - Nguyễn Tuân

PGS.TS Lê Quang Hưng, Chủ nhiệm Khoa Việt Nam học, ĐHSP Hà Nội sẽ giúp các em học sinh tìm hiểu vẻ đẹp của sông Đà qua tác phẩm "Người lái đò sông Đà".