TV& VIDEO

Doha

TP.HCM kiểm soát dịch bệnh Ebola từ các chuyến bay châu Phi

TP.HCM kiểm soát dịch bệnh Ebola từ các chuyến bay châu Phi

Thời điểm này, tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất TP.HCM - cửa ngõ giao lưu quốc tế quan trọng nhất của nước ta, công tác kiểm dịch Ebola đang được triển khai nghiêm ngặt.