TV& VIDEO

đôi cánh

Bướm Monarch tuyệt đẹp trên đường di cư

Bướm Monarch tuyệt đẹp trên đường di cư

 Hàng đàn bướm Monarch với những đôi cánh màu đỏ cam rực rỡ, đậu kín cả cánh đồng hay trên những cây thông tạo nên một cảnh tượng tuyệt đẹp.