TV& VIDEO

đôi co

Kênh ABC Family hủy bỏ phim Alice ở Arab

Kênh ABC Family hủy bỏ phim Alice ở Arab

Kênh ABC Family đã quyết định không phát sóng Alice ở Arab vì bộ phim có những chi tiết nhạy cảm liên quan đến đạo Hồi.