TV& VIDEO

đổi công

Xu hướng thay đổi nghề nghiệp trong giới trẻ tại Anh

Xu hướng thay đổi nghề nghiệp trong giới trẻ tại Anh

Theo một khảo sát, người dân Anh đã thay đổi công việc ít nhất 2 lần trong đời, thậm chí càng lớn tuổi họ càng có nhu cầu chuyển đổi việc làm.