TV& VIDEO

đối đầu quân sự

Căng thẳng giữa Nga và phương Tây: Chưa thể dẫn đến đối đầu quân sự

Căng thẳng giữa Nga và phương Tây: Chưa thể dẫn đến đối đầu quân sự

VTV.vn - Đó là nhận định của TS Đỗ Sơn Hải – Trưởng khoa Chính trị quốc tế, Học viện Ngoại giao – khi bàn về vấn đề tăng cường quân sự hiện tại của Nga và phương Tây.