TV& VIDEO

đội du kích

Triển lãm “Danh tướng Phạm Kiệt - Bản lĩnh và tài đức”

Triển lãm “Danh tướng Phạm Kiệt - Bản lĩnh và tài đức”

Chiều 14/1, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã thăm triển lãm ảnh “Danh tướng Phạm Kiệt - Bản lĩnh và tài đức”.