TV& VIDEO

đổi iPhone mới

Apple chưa áp dụng đổi điện thoại cũ lấy iPhone ở Việt Nam

Apple chưa áp dụng đổi điện thoại cũ lấy iPhone ở Việt Nam

VTV.vn - Apple vừa gây bất ngờ khi khởi động chương trình đổi smartphone của hãng khác sang iPhone mới. Tuy nhiên, chương trình này chưa được áp dụng tại thị trường Việt Nam.