đời Lê

Công nhận 37 Bảo vật quốc gia đợt 2

Công nhận 37 Bảo vật quốc gia đợt 2

Những hiện vật như trống đồng Đền Hùng, tượng Quan Âm nghìn mắt nghìn tay, bức tranh Em Thúy nổi tiếng… đều có tên trong danh sách lần này.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive