TV& VIDEO

đôi mắt đẹp

Những quốc gia có nhiều phụ nữ đẹp nhất thế giới

Những quốc gia có nhiều phụ nữ đẹp nhất thế giới

VTV.vn - Người ta cho rằng vị trí địa lý và điều kiện thời tiết là những yếu tố đóng góp đáng kể tới vẻ đẹp phụ nữ của 15 quốc gia sau đây.