TV& VIDEO

đổi mới chương trình

Tiến tới thành lập Viện nghiên cứu chương trình và sách giáo khoa

Tiến tới thành lập Viện nghiên cứu chương trình và sách giáo khoa

Việt Nam chưa có bộ máy chuyên biệt về SGK nhưng Bộ GD-ĐT đang hướng tới việc xây dựng bộ máy này như ở các nước có nền giáo dục phát triển, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT cho biết.