TV& VIDEO

đổi mới toàn diện giáo dục

Các tỉnh Bắc Trung Bộ thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

Các tỉnh Bắc Trung Bộ thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

VTV.vn - Hội nghị giao ban thi đua 6 tỉnh Bắc Trung Bộ nhằm đánh giá kết quả những tháng đầu năm, đưa ra các giải pháp đổi mới giáo dục những tháng cuối năm đã diễn ra tại Hà Tĩnh.